handen look up„mensen hebben niet alleen het vermogen om zichzelf gelukkig te maken
maar ook om andere wezens te helpen”


„elk menselijk handelen is van betekenis
waarachtig mededogen kent geen vooroordelen gaat uit van redelijkheid
ware vriendschap ontstaat op grond van werkelijke menselijke genegenheid”


„denk na over de andere levende wezens
en zie hoe belangrijk hun welzijn is
als ook hoe nodig het is om ze te dienen
wees warm van hart”
handen aware
een sterk lichaam en een sterke geest
zijn het gevolg van het feit
dat je anderen te eten en te drinken gaf”


„hoe meer je luistert, hoe meer je hoort
hoe meer je hoort, hoe dieper je begrip wordt
wees gewaar”z.h. de dalai lamahanden open